wstecz

Tynki renowacyjne THERMOPAL® - Podłoża zasolone

Key Facts

1 Zasolone powierzchnie

Sole zawarte w murze mają właściwości higroskopijne i migrują na powierzchnię. Strefa parowania zawiera niewiele wilgoci i występują w niej dobre warunki do krystalizacji. Prowadzi to do uszkodzenia powierzchni tynków.

2 Naniesienie roztworu do przekształcania szkodliwych soli budowlanych

Nanieść pędzlem jedną lub dwie warstwy materiału ESCO-FLUAT na odkryty mur, do chwili osiągnięcia nasycenia (w zależności od zasolenia i porowatości podłoża). Szkodliwe sole zostają przekształcone w sole trudno rozpuszczalne, które nie mogą przenikać do nowego, świeżo nałożonego tynku.

3 Wykonanie obrzutki

Narzucić materiał THERMOPAL®-SP w postaci obrzutki o grubości do 5 mm, pokrywając ok. 50% powierzchni w celu poprawy przyczepności warstw tynku renowacyjnego. Wcześniej należy zwilżyć podłoże.

4 Naniesienie tynku podkładowego

Nanieść warstwę materiału THERMOPAL®-GP11 o grubości 10–30 mm (najlepiej większa liczba cienkich warstw). Zgarniać nadmiar materiału z każdej z wcześniejszych warstw łatą tynkarską. Przeszlifować tynk natychmiast po jego utwardzeniu i pozostawić do wyschnięcia.

5 Naniesienie tynku renowacyjnego

Nanieść jedną warstwę materiału THERMOPAL-ULTRA o grubości nie przekraczającej 3 cm. Po upływie odpowiedniego czasu powierzchnię przeszlifować. Zbyt wczesne zacieranie prowadzi do koncentracji spoiwa na powierzchni, co może powodować spękania skurczowe oraz utrudniać przenikanie pary wodnej przez warstwę tynku.

6 Naniesienie szpachli

Nałożyć drobnoziarnisty, mineralny tynk THERMOPAL®-FS33 za pomocą kielni na grubość do 3 mm i wygładzić przy użyciu pacy filcowej lub gąbkowej.