wstecz

Renowacja powierzchni posadzek w garażach

Key Facts

Schomburg%20garageninstadsetzung
1 schomburg garageninstandsetzung verarbeitung schritt 1 0 lay3
1 Uzupełnienie ubytków w podłożu

Duże ubytki podłoża uzupełnić zaprawą INDUCRET-BIS 5/40.

2 schomburg garageninstandsetzung verarbeitung schritt 1 0 1 lay1
2 Taśma dylatacyjna, obwodowa

Na styku pomiędzy ścianą a posadzką ukłożyć taśmę dylatacyjną, obwodową. Taśmę przykleić do podłoża z użyciem paska samoprzylepnego i dokładnie docisnąć. Taśma zapobiega powstawaniu naprężeń i przenoszeniu dźwięków.

3 schomburg garageninstandsetzung verarbeitung schritt 1 lay5
3 Wyrównanie powierzchni

Po wyrównaniu powierzchni użyć zaprawy samopoziomującej SOLOPLAN-30-PLUS i wylać ją na podłodze max. do grubości 30 mm.

4 schomburg garageninstandsetzung verarbeitung schritt 2 lay4
4 Prace przygotowawcze do wykonania fasety

Wystający pasek taśmy dylatacyjnej obciąć równo z krawędzią posadzki na bazie SOLOPLAN-30. Krawędź ściany i posadzki w obrębie wykonywanej fasety gruntujemy żywicą INDUFLOOR-IB1270.

Balkonsanierung 4
5 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej

Na powierzchni zagruntowanej ASODUR-GBM wykonujemy fasetę z użyciem gotowej zaprawy epoksydowej ASODUR-EMB. Zalecamy długość boku fasety od 4 do 6 cm (w przekroju).

6 schomburg garageninstandsetzung verarbeitung schritt 4 lay5
6 Wykonywanie powłoki uszczelniającej

Równomiernie rozprowadzamy powłokę uszczelniającą ASODUR-B351 za pomocą wałka. Aplikację żywicy wykonujemy w dwóch zabiegach.