wstecz

Renowacja powierzchni posadzek w garażach

Key Facts

1 Uzupełnienie ubytków w podłożu

Duże ubytki podłoża wypełnić zaprawą ASOCRET-M30 metodą szpachlowania o grubości warstwy 3-30 mm.

2 Taśma dylatacyjna, obwodowa

Na styku pomiędzy ścianą a posadzką ukłożyć taśmę dylatacyjną, obwodową. Taśmę przykleić do podłoża z użyciem paska samoprzylepnego i dokładnie docisnąć. Taśma zapobiega powstawaniu naprężeń i przenoszeniu dźwięków.

3 Wyrównanie powierzchni

Po wyrównaniu powierzchni użyć zaprawy samopoziomującej SOLOPLAN-30-PLUS i wylać ją na podłodze max. do grubości 30 mm.

4 Prace przygotowawcze do wykonania fasety

Wystający pasek taśmy krawędziowej RD-SK50 obciąć równo z posadzką. Krawędź ściany i posadzki w obrębie wykonywanej fasety gruntujemy żywicą ASODUR-GBM.

5 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej

Na powierzchni zagruntowanej ASODUR-GBM wykonujemy fasetę z użyciem gotowej zaprawy epoksydowej ASODUR-EMB. Zalecamy długość boku fasety od 4 do 6 cm (w przekroju).

6 Wykonywanie powłoki uszczelniającej

Równomiernie rozprowadzamy powłokę uszczelniającą ASODUR-B351 za pomocą wałka. Aplikację żywicy wykonujemy w dwóch zabiegach.