wstecz

Alternatywny system renowacji balkonów

Key Facts

1 Uzupełnienie ubytków w podłożu

Odsłonięte pręty zbrojeniowe płyty balkonowej zabezpieczyć zaprawą INDUCRET-BIS 0/2. Duże ubytki podłoża uzupełniamy zaprawą INDUCRET-BIS 5/40.

2 Taśma dylatacyjna, obwodowa

Na styku pomiędzy ścianą a posadzką ułożyć taśmę dylatacyjną, obwodową. Taśmę przykleić do podłoża z użyciem paska samoprzylepnego i dokładnie docisnąć. Taśma zapobiega powstawaniu naprężeń i przenoszeniu dźwięków.

3 Niwelacja nachylenia (w razie potrzeby)
4 Prace przygotowawcze do wykonania fasety

Wystający pasek taśmy dylatacyjnej obciąć równo z krawędzią posadzki na bazie SOLOPLAN-30. Krawędź ściany i posadzki w obrębie wykonywanej fasety gruntujemy żywicą INDUFLOOR-IB1270.

5 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej

Na powierzchni zagruntowanej ASODUR-GBM wykonujemy fasetę z użyciem gotowej zaprawy epoksydowej ASODUR-EMB. Zalecamy długość boku fasety od 4 do 6 cm (w przekroju).

6 Gruntowanie podłoża

Powierzchnię balkonu zagruntować żywicą ASODUR-SG3.

7 Nakładanie powłoki użytkowej

Nakładanie powłoki użytkowej powierzchni balkonu ASODUR-EB/L o grubości ok. 2 mm.