wstecz

Środki czyszczące

Produkty

ASO-R001 (AQUAFIN-Reiniger / INDU-IB-Reiniger)
Preparat rozpuszczalnikowy do czyszczenia narzędzi
ASO-R005 (ASO-Steinreiniger / REINIT-R)
Preparat do czyszczenia podłoży mineralnych
ASO-R008 (INDU-Ölreiniger)
Preparat do czyszczenia zaolejonych podłoży oraz posadzek przemysłowych