wstecz

Podkłady / grunty do powłok podłogowych

Produkty

ASODUR-SG2
Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży zaolejonych lub wilgotnych
ASODUR-SG2-thix
Specjalny środek do wstępnego gruntowania powierzchni pionowych
ASODUR-SG3
Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży wilgotnych
ASODUR-SG3-thix
Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej na wilgotne podłoża, tiksotropowy
ASODUR-SG3-Superfast
Szybkowiążąca żywica epoksydowa do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachli epoksydowych, jastrychów i zapraw drenażowych
ASODUR-GBM
Żywica gruntująca, impregnująca oraz do wytwarzania zapraw
ASODUR-EMB
Epoksydowa zaprawa naprawcza