wstecz

Produkty pomocnicze

Produkty

ASO-R001 (AQUAFIN-Reiniger / INDU-IB-Reiniger)
Preparat rozpuszczalnikowy do czyszczenia narzędzi
ASO-LB (ASO-Leitband / INDU-Leitband)
Taśma do odprowadzania ładunków elektrostatycznych (uziemiająca)
ASO-R008 (INDU-Ölreiniger)
Preparat do czyszczenia zaolejonych podłoży oraz posadzek przemysłowych