wstecz

Produkty pomocnicze

Produkty

ASO-LQ
Przewodzący piasek kwarcowy
ASO-R001
Preparat rozpuszczalnikowy do czyszczenia narzędzi
ASO-LB
Taśma do odprowadzania ładunków elektrostatycznych (uziemiająca)
ASO-R008
Preparat do czyszczenia zaolejonych podłoży oraz posadzek przemysłowych
ASO-SR
Sznur polipropylenowy