wstecz

Domieszki upłynniające

104 0455 img

Produkty

REMICRETE-SP10 (BV)/(FM)
Domieszka upłynniająca do betonów wysokowartościowych (BWW) i samozagęszczalnych (SCC)
REMICRETE SP12(FM)
Domieszka upłynniająca na bazie PCE do betonów towarowych o wymaganym długim czasie urabialności
REMICRETE SP11(FM)
Domieszka upłynniająca na bazie PCE do betonów towarowych o wymaganym długim czasie urabialności
RUXOLITH T5 (VZ)
Fosfatowy opóźniacz czasu wiązania