wstecz

Domieszki upłynniające

Produkty

BETOCRETE-F2 (FM)
Domieszka upłynniająca
BETOCRETE-F4 (FM)
Domieszka upłynniająca
REDOMENT (FM)
Domieszka upłynniająca
RUXOLITH T5 (VZ)
Fosfatowy opóźniacz czasu wiązania
REMICRETE-SP561 (FM)
Domieszka upłynniająca na bazie modyfikowanych polimerów przeznaczonych do betonów o wymaganym długim czasie urabialności
REMICRETE-SP62 (FM)
Wysokoefektywna domieszka upłynniająca do betonów z wymaganą wysoką wytrzymałością wczesną
REMICRETE-SP22 (FM)
Domieszka upłynniająca na bazie PCE do betonów towarowych