wstecz

Domieszki upłynniające

Produkty

BETOCRETE-406 (FM)
Domieszka upłynniająca o dużej skuteczności z dodatkiem aktywnej pucolany
BETOCRETE-FM1 (FM)
Domieszka upłynniająca
BETOCRETE-F2 (FM)
Domieszka upłynniająca
BETOCRETE-F4 (FM)
Domieszka upłynniająca
REDOMENT (FM)
Domieszka upłynniająca
REMICRETE-SP10 (BV)/(FM)
Domieszka upłynniająca do betonów wysokowartościowych (BWW) i samozagęszczalnych (SCC)
REMICRETE SP11(FM)
Domieszka upłynniająca na bazie PCE do betonów towarowych o wymaganym długim czasie urabialności
RUXOLITH T5 (VZ)
Fosfatowy opóźniacz czasu wiązania
REMICRETE-SP153 (FM)
Domieszka upłynniająca na bazie PCE do betonu towarowego o wymaganym długim czasie urabialności
REMICRETE-SP62 (FM)
Wysokoefektywna domieszka upłynniająca do betonów z wymaganą wysoką wytrzymałością wczesną
REMICRETE-SP561 (FM)
Domieszka upłynniająca na bazie modyfikowanych polimerów przeznaczonych do betonów o wymaganym długim czasie urabialności
REMICRETE-SP22 (FM)
Domieszka upłynniająca na bazie PCE do betonów towarowych
REMI-FROST-50 (FM)
Domieszka upłynniająca na bazie PCE do betonów towarowych, przyspieszająca czas wiązania
REMICRETE-SP152 (FM)
Domieszka upłynniająca na bazie PCE do betonu towarowego o wymaganym długim czasie urabialności