wstecz

Domieszki do betonu - technologia betonu

Domieszka to substancja dodawana podczas wykonywania mieszkanki betonowej, w ilości nie większej niż 5% w stosunki do masy cementu. Dodatki do betonu klasyfikuje się ze względu na cel modyfikacji właściwości betonu. W przypadku, gdy domieszka do betonu posiada więcej niż jedną właściwość, traktowana jest jako kompleksowa.
Dodatki mineralne do betonu mają wiele zalet, do najważniejszych należy to, że znacząco poprawiają właściwości betonu. Domieszki do betonu to głównie preparaty uplastyczniające, upłynniające, opóźniające lub przyspieszające wiązanie, napowietrzające i uszczelniające.
Obecnie na rynku spotkać możemy szeroką ofertę domieszek do betonów. Ich zużycie stale rośnie. Jedną z domieszek jest plastyfikator, który znacząco obniża napięcie powierzchni wody zarobowej. Superplastyfikator to rodzaj domieszki do betonu, który powoduje powstawanie wokół ziaren cementu podwójnej warstwy jonowej, dzięki czemu zmniejszają się siły tarcia i następuje intensywna dyspersja zaczynu cementowego.
Ulepszacze do betonu pełnią wiele innych funkcji, między innymi: zmniejszają wodożądność składników mieszanki betonowej, podwyższają wytrzymałość końcową oraz zwiększają mrozoodporność betonu. Dużą zaletą domieszek betonowych jest również poprawa wyglądu betonu, co niesie za sobą duże znaczenie dla architektury całego obiektu.

Produkty

BETOCRETE-F3 (BV)
Domieszka uplastyczniająca do betonu
BETOMIX-BV10 (BV)
Domieszka do zapraw oraz betonów wibroprasowanych
PURCRETE-2000 (BV)
Domieszka uplastyczniająca
PURCRETE-DF
Środek zmniejszający porowatość betonu
PURCOLOR-5000
Plastyfikator do betonów wibroprasowanych ograniczający powstawanie wykwitów wapniowych
PURCOLOR-6000 (DM)
Plastyfikator do betonów wibroprasowanych
PURCOLOR-6000-HC (DM)
Domieszka ograniczająca wykwity wapienne, intensyfikująca wybarwienie, przeznaczona do produkcji wyrobów o wysokich parametrach
PURCOLOR-S1 (DM)
Domieszka uszczelniająca ograniczająca wykwity, przeznaczona do produkcji wyrobów wibroprasowanych.
REMICRETE-BW3 (LP/BV)
Domieszka napowietrzająco-uplastyczniająca do betonów o konsystencji wilgotnej
REMICRETE-SP22 (FM)
Domieszka upłynniająca na bazie PCE do betonów towarowych
REMICRETE-SP62 (FM)
Wysokoefektywna domieszka upłynniająca do betonów z wymaganą wysoką wytrzymałością wczesną
REMICRETE-SP561 (FM)
Domieszka upłynniająca na bazie modyfikowanych polimerów przeznaczonych do betonów o wymaganym długim czasie urabialności
REMICRETE-VB1-PLUS (BV)
Specjalna domieszka napowietrzajaco-uplastyczniająca do betonów wibroprasowanych na bazie PCE
REMIPHOB-B1 (DM)
Domieszka hydrofobizująca mineralne materiały budowlane w masie.
REMIPHOB-B100 (DM)
Specjalistyczna domieszka uszczelniająca.
SAVEMIX-4000 (BV)
Domieszka uplastyczniająca Lignosulfonian
SAVEMIX 4200 (BV)
Domieszka uplastyczniająca do betonów z wymaganym wydłużonym czasem transportu
REMICRETE-BW33 (LP/BV)
Domieszka napowietrzająco-uplastyczniająca do betonu o konsystencji wilgotnej
REMI-FROST (BV)
Domieszka przeciwmrozowa do betonów i zapraw
REMICRETE-BW1 (BV)
Domieszka uplastyczniająca do betonu