wstecz

Budowa dróg i torowisk

Sug

Produkty

INDU-Primer-N (Primer-2000 / ASO-Primer-2000)
Środek gruntujący i zwiększający przyczepność do powierzchni nie chłonnych
INDU-Primer-S (Primer-2000-S)
Gruntownik do podłoży chłonnych
ASOCRET-KS/HB (INDUCRET-BIS-0/2 / INDUCRET-VK-PCC-Haftbrücke)
Mineralna warstwa sczepna powłoka antykorozyjna w systemie napraw betonu PCC oraz warstwa sczepna w systemie MONOLITH