wstecz

Budowa dróg i torowisk

Product family icon green
Sug

Produkty

INDUCRET-VK (INDUCRET-VK-Fugenkleber)
Mineralna zaprawa do spoinowania kostki brukowej z kamienia naturalnego
INDUCRET-BK (INDUCRET-VK-Bettungskleber)
Mineralna zaprawa o dużej wytrzymałości do wykonywania warstwy stabilizującej pod kostkę brukową
INDUFLEX-PS (INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV)
Masa uszczelniająca na bazie polisulfidu, półrozpływna
INDU-Primer-S (Primer-2000-S)
Gruntownik do podłoży chłonnych
INDU-Primer-A (Primer-2000-A)
Gruntownik do podłoży asfaltowych