grįžti

Betono priedai - Betono produktai

Produktai

PURCRETE-100 (BV)
Plastifikatorius didinantis vandens sulaikymą, atatinka EN 934-2:T2
PURCOLOR 6000 (DM)
Splavos sodrinimo / karbonizacijos išskyrų mažinimo, aukštų reikalavimų betono plastifikatorius pagal EN 934-2: T9
PURCOLOR-S1 (DM)
Hidroizoliuojantis priedas karbonizacijos išskyrų stabdymui