Reference

Podržali smo mnogobrojne građevinske projekte u tuzemstvu i inozemstvu te vlastitim sudjelovanjem dali smo doprinos sigurnosti građevinskog pothvata. Osnova za to su visokovrijedni i ekonomsko prihvatljivi sustavi. Ovdje možete upoznati neke od njih.

filter

Poslovni centar Mercury, Češka Republika

Podzemna garaža / parkiralište

Multifunkcionalna arena Düsseldorf

Stadion / arena / trkalište

Sakristija u katedrali u Münsteru

Crkva / samostan / džamija

Wellness centar na bazi plime i oseke na Borkumu, Njemačka

Kupalište / otvoreni bazen / zatvoreni bazen / plivalište

Lječilište u Lubici, Slovačka

Bolnica / klinika / wellness klinika / sanatorij