Zpět

Výstavba pozemních komunikací a kolejových tratí

Sug

produkty

ASOCRET-KS/HB (INDUCRET-BIS-0/2)
Minerální ochrana proti korozi a adhezní můstek
INDU-Primer-N (Primer-2000 / ASO-Primer-2000)
Penetrační nátěr/adhezní můstek pro nenasákavé podklady
INDU-Primer-S (Primer-2000-S)
Penetrační nátěr/prostředek ke zlepšení přilnavosti pro nasákavé styčné plochy