Zpět

Výstavba pozemních komunikací a kolejových tratí

Sug

produkty

ASOCRET-KS/HB (INDUCRET-BIS-0/2)
Minerální ochrana proti korozi a adhezní můstek
INDU-Primer-N (Primer-2000/ASO-Primer-2000)
1složkový adhezní můstek pro nenasákavé styčné plochy
INDU-Primer-S (Primer-2000-S)
2složkový penetrační nátěr/adhezní můstek pro nasákavé styčné plochy
INDUFLEX-PS (INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV)
2složková středně viskózní šedá těsnicí hmota na spáry na bázi polysulfidu