Zpět

Těsnicí materiály - dilatační spáry

produkty

ASO-Tape
Termoplastická páska k utěsnění pracovních a dilatačních spár