Zpět

Hydroizolační materiály - krystalické utěsnění

Bt

produkty

BETOCRETE-CP360-WP
Krystalizační přísada do betonu s hydrofobizačními vlastnostmi
BETOCRETE-CP350-CI
Krystalizační přísada do betonu obsahující inhibitory koroze
BETOCRETE-CP355-CI
Krystalizační přísada do betonu obsahující inhibitory koroze, pro pojivové směsi s nízkým obsahem portlandského cementového slínku
BETOCRETE-CL210-WP
Krystalizační přísada do betonu s hydrofobizačními vlastnostmi
BETOCRETE-CL170-P
Krystalizační přísada do betonu s plastifikačními vlastnostmi
AQUAFIN-IC
Krystalická hydroizolace