Zpět

ASODUR-EB/L

INDUFLOOR-IB3386

Světlostálý elastický polyuretanový nátěr

Vytisknout stránku

Popis výrobku

popis

  • 2složková polyuretanová pryskyřice bez obsahu rozpouštědel, pigmentovaná.
  • Vysoce světlostálá, má výborné užitné vlastnosti, překlenuje trhliny.
  • Odolná vůči velkému množství kyselin a louhů, a běžným čisticím prostředkům v obvykle používaných koncentracích.
  • Bez obsahu silikonů (optimální adheze mezivrstev).
  • Odolná vůči povětrnostním vlivům.
  • Světlostálá, nežloutne.
  • Odolná vůči změkčovadlům (z pneumatik vozidel).
  • Na cementem pojené podlahové plochy, např. na balkónech a terasách, v prodejních a výstavních prostorách, na chodbách atd.
  • Neobsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC).
  • Splňuje požadavky AgBB (něm. Výbor pro hodnocení zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků).

spotřeba:

Aplikace rozlivem: (silná vrstva) hladký povrch:
(minimální tloušťka vrstvy 1,5 mm):

cca 1 500 g/m², čistý ASODUR-EB/L, na 1 mm tloušťky vrstvy

číslo výrobku barva velikost balení balení / euro paleta
205215-001 ≈ RAL 7032, štěrková šedá 8 kg/Kombinované balení 42

stahování souborů

Environmentální prohlášení o produktu (EPD)
Prospekty
prohlášení o vlastnostech
technický list