Zpět

ASO-EZ2

Cement k výrobě potěru s urychleným vyzráním a vysokou pevností

Vytisknout stránku

Popis výrobku

popis

  • Vlákny vyztužený speciální cement k vytvoření potěrů na izolační nebo separační vrstvě a vázaných potěrů.
  • Po cca 6 hodinách pochozí. Lze aplikovat k pokládce metodou „čerstvé do čerstvého“, resp. k výrobě potěru, na který lze již po 3 dnech pokládat dlažbu a desky. Vytápěné potěry lze zahřívat již po 3 dnech v souladu s obecně platnými technickými pravidly.
  • Zralosti potěru k pokládce dlažby se při tloušťce potěrové vrstvy 5 cm dosáhne přibl. po 3 dnech při směšovacím poměru 1:4 váh. dílů při použití suchého kameniva dle DIN 4226 frakce A8 až B8, převážně B8 plynulého granulometrického složení, přidáním 17 litrů vody na 50 kg ASO-EZ2 při teplotě okolí a podkladu +23 °C a relat. vlhkosti vzduchu 50 %.
  • Vhodné pro potěry až do třídy CT-C70-F7-A9.

spotřeba:

cca 4 kg/cm tloušťky potěrové vrstvy při směšovacím poměru 1:4

Na Kalkulátor spotřeby

číslo výrobku barva velikost balení balení / euro paleta
205529-001 šedá 25 kg/Pytel 42

stahování souborů

Environmentální prohlášení o produktu (EPD)
Prospekty
bezpečnostní list
technický list