Zpět

Spolehlivá systémová sanace balkonů

Key Facts

1 Vyrovnání děr a výlomů

Větší díry a výlomy se zaplní SOLOCRETem-50, který se nastěrkuje v tloušťce vrstvy od 3 do 50 mm.

2 Izolační okrajové pásy

Do přechodu stěna/podlaha se nalepí okrajový izolační pás RD-SK50. Přilepení pásu k podkladu zajistí samolepicí fólie, kterou je RD-SK50 opatřen. Po zafixování se pás přitlačí ke zdi tak, aby nevznikala pnutí nebo zvukové mosty.

3 Stěrkování ploch se sklonem (v případě potřeby)
4 Penetrace oblasti fabionů

Okrajový pás RD-SK50 se v místě přechodu stěna/podlaha odstřihne tak, aby lícoval s povrchem. Oblast, ve které vznikne fabion, se nejprve napenetruje INDUFLOORem-IB1270.

5 Vytvoření fabionu

Ještě než penetrační nátěr INDUFLOOR-IB1270 zaschne, metodou „čerstvé do čerstvého“ se z INDUFLOORu-IB4010 vytvoří fabion s délkou ramene min. 4–6 cm.

6 Nanesení penetrace

Křížovými tahy válečkem se rovnoměrně nanese penetrační nátěr ASODUR-SG3, který uzavře póry.

7 Aplikace krycí vrstvy

Na plochu se v 1 pracovním kroku nastěrkuje ASODUR-EB/L ve vrstvě tloušťky cca 2 mm.