store icon info-circle icon clone icon pencil-ruler icon trowel icon calendar icon user-circle icon trash icon plus icon check-mark icon file icon schomburg brand icon phone icon envelope icon fax icon globe icon bars-solid icon flag-de icon flag-nl icon flag-cz icon flag-sk icon flag-hr icon flag-ru icon flag-vn icon flag-kr icon flag-pl icon flag-no icon flag-lt icon flag-as icon flag-us icon flag-th icon flat-jp icon flag-kh icon flag-mm icon flag-my icon flag-id icon locale-de icon locale-gb icon locale-rx icon locale-fr icon locale-th icon locale-km icon locale-id icon locale-my icon locale-ms icon locale-ja icon locale-zh icon locale-vi icon locale-cs icon locale-nl icon locale-sk icon locale-hr icon locale-ru icon locale-ko icon locale-pl icon locale-nb icon locale-lt icon locale-lv icon

SCHOMBURG Česko

Zpět

Spolehlivá systémová sanace balkonů

Key Facts

1 Vyrovnání děr a výlomů

Větší díry a výlomy se zaplní SOLOCRETem-50, který se nastěrkuje v tloušťce vrstvy od 3 do 50 mm.

2 Izolační okrajové pásy

Do přechodu stěna/podlaha se nalepí okrajový izolační pás RD-SK50. Přilepení pásu k podkladu zajistí samolepicí fólie, kterou je RD-SK50 opatřen. Po zafixování se pás přitlačí ke zdi tak, aby nevznikala pnutí nebo zvukové mosty.

3 Stěrkování ploch se sklonem (v případě potřeby)
4 Penetrace oblasti fabionů

Okrajový pás RD-SK50 se v místě přechodu stěna/podlaha odstřihne tak, aby lícoval s povrchem. Oblast, ve které vznikne fabion, se nejprve napenetruje INDUFLOORem-IB1270.

5 Vytvoření fabionu

Ještě než penetrační nátěr INDUFLOOR-IB1270 zaschne, metodou „čerstvé do čerstvého“ se z INDUFLOORu-IB4010 vytvoří fabion s délkou ramene min. 4–6 cm.

6 Nanesení penetrace

Křížovými tahy válečkem se rovnoměrně nanese penetrační nátěr ASODUR-SG3, který uzavře póry.

7 Aplikace krycí vrstvy

Na plochu se v 1 pracovním kroku nastěrkuje ASODUR-EB/L ve vrstvě tloušťky cca 2 mm.

A-Z
Systémová řešení
Systémová řešení
kalkulátor spotřeby
Na Kalkulátor spotřeby