Zpět

Podklady zatížené solemi – Sanace použitím THERMOPALu

Key Facts

1 Podklady zatížené solemi

Soli, které jsou přítomny ve zdivu, působí hygroskopicky tj. pohlcují a udržují vlhkost, pronikají k povrchu, neboť tam je v důsledku vypařování menší vlhkost a dobré podmínky ke krystalizaci. To vede k destrukci omítky.

2 Nanesení neutralizačního prostředku

Nasycení připraveného zdiva roztokem ESCO-FLUAT v 1 až 2 krocích (podle zatížení solemi a nasákavosti podkladu). Škodlivé soli zreagují na těžko rozpustné sloučeniny a již neškodí nově nanášené čerstvé omítce.

3 Našpricování podkladu

Nanesení minerálního sanačního podhozu THERMOPAL-SP na cca 50 % plochy, tloušťka maxim. 5 mm. Pro zlepšení adheze lze podklad lehce navlhčit.

4 Nanesení podkladní omítky

Nanesení THERMOPAL-GP11, tloušťka vrstvy 10 až 30 mm (větší tloušťky ve více vrstvách). Celoplošná vrstva se stáhne latí, bezprostředně po zatuhnutí se horizontálně zdrsní a nechá zaschnout.

5 Nanesení sanační omítky

Nanesení THERMOPALu-SR24, -SR44 do tloušťky vrstvy max. 3 cm v 1 prac. kroku. Po dostatečné technologické přestávce lze povrch filcovat, opracovat kovovou mřížkou nebo zdrásat. Příliš časné drásání vede ke koncentraci pojiva na povrchu, v důsledku pnutí mohou vzniknout trhliny a difuzní schopnost omítkové vrstvy se snižuje.

6 Nanesení štukové omítky

Nastěrkování jemné minerální omítky THERMOPAL-FS33 do potřebné tloušťky max. 3 mm. Po zaschnutí se povrch opracuje filcovým, pryžovým resp. pěnovým hladítkem.