Zpět

Dodatečná vnitřní izolace spodní stavby

Key Facts

1 Izolace zdí

Izolace zpřístupněných, únosných ploch zdí AQUAFINem-1K. Po vytvrzení nanesené vrstvy se aplikuje druhá příp. třetí vrstva AQUAFINu-1K.

2 Izolace zdí (nebezpečí prasklin)

U podkladů ohrožených vznikem prasklin se zpřístupněné, únosné plochy zdí nejprve izolují AQUAFINem-1K. Po vytvrzení 1. vrstvy se v druhém pracovním kroku na plochu natře nebo nastěrkuje AQUAFIN-RS300.

3 Podhoz

Na takto izolovaný podklad se celoplošně našpricuje podhoz THERMOPAL-SP, který zajistí lepší přilnavost následně nanášené sanační omítky.

4 Nanesení sanační omítky

Nanesení THERMOPALu-SR24 nebo THERMOPALu-SR44 do tloušťky vrstvy max. 3 cm v 1 pracovním kroku. Po dostatečně dlouhé technologické přestávce lze povrch filcovat, opracovat kovovou mřížkou nebo sdrásat.

5 Nanesení štukové omítky

Nastěrkování jemné minerální omítky THERMOPAL-FS33 do potřebné tloušťky vrstvy max. 3 mm. Po zaschnutí se povrch opracuje filcovým, pryžovým nebo pěnovým hladítkem.