Zpět

Dlouhodobě účinná sanace garáží

Key Facts

1 Vyrovnání děr a výlomů

Větší díry a výlomy se zaplní vyrovnávací maltou ASOCRET-M30, který se nastěrkuje v tloušťce vrstvy od 3 do 30 mm.

2 Izolační okrajové pásy

Do přechodu stěna/podlaha se nalepí okrajový izolační pás RD-SK50. Přilepení pásu k podkladu zajistí samolepicí fólie, kterou je RD-SK50 opatřen. Po zafixování se pás přitlačí ke zdi tak, aby nevznikala pnutí nebo zvukové mosty.

3 Zarovnání plochy

Po přidání předepsaného množství vody se namíchá samonivelační litá stěrka SOLOPLAN-30-PLUS, která se aplikuje na předem napenetrovaný podklad ve vrstvě s max. tloušťkou 30 mm. Při volbě penetrace prosím dodržujte pokyny v aktuálním Technickém listu!

4 Penetrace oblasti fabionů

Okrajový pás RD-SK50 se v místě přechodu stěna/podlaha odstřihne tak, aby lícoval s povrchem. Oblast, ve které vznikne fabion, se napenetruje INDUFLOORem-IB1275.

5 Vytvoření fabionu

Ještě než penetrační nátěr INDUFLOOR-IB1275 zaschne, metodou „čerstvé do čerstvého“ se použitím INDUFLOORu-IB4010 vytvoří fabion s délkou ramene min. 4–6 cm.

6 Nanesení uzavíracího nátěru

Křížovými tahy se pomocí válečku rovnoměrně nanese ve 2 pracovních krocích uzavírací nátěr ASODUR-B351, který uzavře póry.