Zpět

Bioplynové stanice – Ochrana před agresivními plyny

Key Facts

1 Sanování trhlin

Statické trhliny resp. trhliny propouštějící tekutiny v betonu je nutno řádně uzavřít (viz samostatná kapitola Sanování trhlin).

2 Zarovnání plochy

Po aplikaci adhezního můstku INDUCRET-BIS-0/2 následuje celoplošné nanesení metodou „čerstvé do čerstvého“ sanační malty INDUCRET-BIS-1/6 v jednom prac. kroku, tloušťka vrstvy do 6 mm.

3 Vytvoření fabionu

Nejprve se provede nátěr INDUCRETu-BIS-0/2. Poté se podél celého přechodu stěna/podlaha omítačkou nebo špachtlí metodou „čerstvé do čerstvého“ vytvoří fabion z INDUCRETu-BIS-5/40, délka ramene minim. 4 cm.

4 Potrubní prostupy – okolí přírub

Pomocí válečku s krátkým vlasem se okolí příruby ošetří speciální předpenetrací INDUFLOOR-IB1245 tak, aby nevznikaly póry a ihned se posype hrubším křemičitým pískem. Další kroky jsou možné až po důkladném vytvrzení.

5 Nanesení penetrace

Stěna: Nejprve se pomocí válečku s krátkým vlasem rovnoměrně nanese INDUFLOOR-IB1245, který se kartáčem na penetrace důkladně zapracuje do povrchu, nakonec se povrch znovu přepracuje válečkem.
Podlaha: Pomocí pryžové stěrky se po částech nanese INDUFLOOR-IB1240, materiál se důkladně vkartáčuje a nakonec se povrch přejede válečkem.
V obou dvou případech se ještě čerstvá vrstva penetrace celoplošně posype hrubším křemičitým pískem.

6 Ochranná vrstva - 1. krok

INDUFLOOR-IB2370 se nanese pomocí válečku, štětce nebo se nastříká. Technologická přestávka mezi jednotlivými kroky je cca 16 – 24 hod.

7 Ochranná vrstva - 2. krok

Stejným způsobem se aplikuje další vrstva INDUFLOORu-IB2370.